• Devletlerin sarsılmayan temelini adalet teşkil eder.

    Devletlerin sarsılmayan temelini adalet teşkil eder.

  • İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.

    İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.

  • Adalet mülkün temelidir.

    Adalet mülkün temelidir.

 Vizyonumuz

Bireysel ve kurumsal ölçekli her türlü Müvekkil ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte her yönüyle uzmanlaşmış, öncü, dinamik ve yenilikçi bir biçimde hareket ederek öncelikle koruyucu hukuk hizmetleri sağlayan, dünyanın önde gelen markalaşmış hukuki danışmanlık firmaları arasında yer almaktadır.

 Misyonumuz

Hukukun üstünlüğü, gizlilik, profesyonellik ve kalite prensipleri çerçevesinde, Müvekkillerimizi adalet önünde en iyi şekilde temsil etmek; hukukun genel prensiplerine uygun uzlaşma yöntemleriyle, hukuki ilişkiler kurulurken ve devamında ortaya çıkabilecek sorunları çözüme kavuşturmaktır.

Ceza Davaları

Cezada iddia ve savunma tam anlamıyla birbirinin karşısında yer almamakta, gerçeğe ulaşmak için birbirine yardım etmektedir.

Tam Yargı Davaları

Devletin yapmış olduğu iş ve eylemlerden doğan zararlarda bir hakkın yerine getirilmesi, eski hale iade ve zarar tazmini istenir.

İş Davaları

İş hayatında işçiler ve işverenler arasında meydana gelen her türlü uyuşmazlıkların giderilmesinde önemli rol oynamaktadır.

Boşanma Davaları

Boşanma davaları genel olarak anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davası şeklinde iki kategoriye ayrılır.

Tüketici Davaları

Tüketicilerin mal ve hizmet satın aldıkları durumlarda oluşan şikayetler için tüketici mahkemeleri ve hakem heyetleri çözüm sunar.

Ticari Davalar

Ticaret Kanunu kapsamı dışında kalmalarına rağmen bazı işlem, fiil ve işler bir ticari işletmeyi ilgilendirmekte ise ticari iş sayılır.

İcra ve İflas Davaları

İflas davaları mutlaka borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde açılır.

Tespit Davaları

Bir hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının ya da yokluğunun yahut bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesi talep edilir.

Haberler

İstanbul Adliyesinde Rüşvet İddiası

İstanbul Adliyesinde Rüşvet İddiası

İstanbul Adliyesi İcra Dairelerine Operasyon Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanlığı’na yapılan ihbar üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı...

Türk İşçinin ABD’ye Karşı Hukuk Zaferi

Türk İşçinin ABD’ye Karşı Hukuk Zaferi

Amerika Birleşik Devletleri Adana Konsolosluğunda teknik personel olarak çalışan Hikmet Erten 2007 yılında bakımını yaptığı...

Makaleler

Senede Dayalı İcra Takiplerinde Yetki ve Yetki İtirazı

Senede Dayalı İcra Takiplerinde Yetki ve Yetki İtirazı

Bonoya yani bilinen adıyla senede dayalı olarak yapılan kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile yapılan...

Özel Güvenlik Hukuku Ders Notları

Özel Güvenlik Hukuku Ders Notları

ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN KAVRAMLAR   Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetkileri Nelerdir? (Okumak için...

Yargıtay Kararları

Süresi İçerisinde Cevap ve Delil Sunulmayıp Ön İncelemede Delil Sunulması

Süresi İçerisinde Cevap ve Delil Sunulmayıp Ön İncelemede Delil Sunulması

T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas No:2014/856 Karar No:2016/523 Karar Tarihi:20.04.2016 Taraflar arasındaki “menfi tespit”...

Özel Güvenlik Görevlisinin Uyuması – Haklı Nedenle Fesih

Özel Güvenlik Görevlisinin Uyuması – Haklı Nedenle Fesih

T.C Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas No:2013/9-67 E. Karar No:2013/1011 K Karar Tarihi:03.07.2013 Kararın özeti:...

İnfaz

Hesapla

Ceza

Hesapla

Yargılama Gideri

Hesapla

Vekalet Ücreti

Hesapla
Bu internet sitesinde yer alan bilgilerden ziyaretçilerin gerçekleştirecekleri işlem ve eylemlerden sorumluluk kabul edilmez. Tüm hakları saklıdır.