Sermayesi 250.000,00 TL.’nin altında olan anonim şirketler ile kayıtlı sermaye sistemine tabi olan kapalı anonim şirketlerde zorunlu avukat bulundurması gerekmezken kuruluş sermayesi 250.000,00 TL. ve bunun üzerinde ise avukat bulundurma zorunluluğu vardır.

Sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu olan anonim şirketlerde sözleşmeli avukatlara, 2016 yılı Avukatlık Asgari Ücret tarifesine göre asgarî aylık ücret 1.500,00 TL. ödenmesine hükmedilmiştir. Yine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre, takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekâlet ücretinin, yıllık avukatlık ücreti olan 18.000,00 TL.’den fazla olması durumunda, aradaki eksik miktar da avukata ayrıca ödenecektir.

Sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu olan anonim şirketler eğer sözleşmeli avukat bulundurmazsa, Cumhuriyet Savcısı tarafından, sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilecektir.

Ayrıca bu zorunluluğun 2016 yılı boyunca yerine getirilmemesi halinde ise şirkete 39.528,00 TL. idarî para cezası verilecektir.

Konu hakkında açılan bir dava neticesinde Anayasa Mahkemesi’nin 30/06/2011 tarihli ve 2010/10 Esas ve 2011/110 karar sayılı kararında, Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesinin anonim şirketler yönünden, Anayasa’ya aykırı olmadığına karar vermiştir.

Bu internet sitesinde yer alan bilgilerden ziyaretçilerin gerçekleştirecekleri işlem ve eylemlerden sorumluluk kabul edilmez. Tüm hakları saklıdır.