Daha önceden herhangi bir uyarı işareti konulmadan yapılan radar uygulamasına ilişkin olarak cezanın iptali işlemi ile ilgili dosyada yerel mahkemece; trafik denetimlerinde bilgilendirme yapmadan sürücülerin kural ihlali yapmalarını beklemek ve cezalandırmak çağdaş hukuk devleti ile bağdaşmak gerekçesi ile kesilen cezanın iptaline karar verilmişti. Bu kararı Adalet Bakanlığı bir üst derece mahkemesi olan Yargıtay’a taşıdı.

Dosyayı inceleyen Yargıtay ilgili dairesi Radarla hız denetiminin karayolunun hangi kesiminde ve hangi sürelerde yapılacağı hususunda yol kullanıcılarının bilgilendirilmesi gerektiği, kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yapılması gereken trafik denetimlerinin, yol kullanıcılarına ceza vermek amacıyla yapılamayacağı belirtildi. Bilgilendirme yapmadan sürücülerin kural ihlali yapmalarının beklenilmesinin araç sürücülerine tuzak kurulması anlamına geleceği ve bu durumun da çağdaş hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmayacağı dile getirerek yerel mahkeme kararını onayarak emsal bir karara imza atmış oldu.

Yerel mahkemenin iptal kararı sonucu Yargıtay’ca onanan dosya artık emsal bir karar niteliğinde olması sebebiyle uyarı işareti olmadan kesilen radar cezaları artık iptal edilmesi yolu açılmış oldu. Kararın geniş yorumlanmasında yine bu tip cezalarda çağdaş hukuk devleti ve devletin vatandaşa tuzak kuramaz görüşüyle birlikte cezaların iptal edileceği düşünülmektedir.

Bu internet sitesinde yer alan bilgilerden ziyaretçilerin gerçekleştirecekleri işlem ve eylemlerden sorumluluk kabul edilmez. Tüm hakları saklıdır.