Adalet Bakanlığı hazırlamış olduğu taslak ile iş mahkemesinde dava açılmadan önce tarafların arabulucuya gidilmesini zorunlu hale getiriyor. Böylece işçi – işveren ilişkisinden kaynaklanan bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi alacağı ile işe iade talebiyle açılacak olan davalar daha sürede kısalacağı gibi mahkemelerin iş yükünün de azalması hedefleniyor.

Taslağa göre bu tür uyuşmazlığı bulunan taraf işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna müracaat ettikten sonra listede yer alan arabulucu üzerinde taraflar anlaşma sağlayacak, arabulucu üzerinde anlaşma sağlanamadığı takdirde ise arabuluculuk ofisi tarafından taraflara bir arabulucu atanacak. Atanmış olan arabulucu ise üzerine aldığı bu işi üç hafta içerisinde nihayete erdirecek. Taraflar anlaşamadığı takdirde dava açmaları gerekecek.

Bu internet sitesinde yer alan bilgilerden ziyaretçilerin gerçekleştirecekleri işlem ve eylemlerden sorumluluk kabul edilmez. Tüm hakları saklıdır.