Bonoya yani bilinen adıyla senede dayalı olarak yapılan kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile yapılan icra takiplerinde (10 örnek) yetkili icra dairesi değişkenlik gösterebilir. Genel kanı olarak borçlunun bulunduğu yer icra dairesinin yanında senet metni üzerinde belirtilmiş olan yer icra dairesi,  senette ödeme yerinin belirtilmediği hallerde senedin yani bononun düzenlendiği yer icra dairesi de yetkilidir.

Yetki konusunu şu şekilde özetleyebiliriz. Bonoda düzenlenme tarihinin altına yazılan yer, bu yer belirtilmemiş ise senet borçlusunun adres kısmında gösterdiği yer ve senet içeriğinde yetkiye ilişkin düzenleme var ise o yer icra dairelerinin yetkili olduğudur.

Bununla birlikte senetler aranacak borç nitelinde olduğu için, senet alacaklısı kendi ikametgâhında bu icra takibini başlatamaz.

Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile yapılan icra takiplerinde yetkiye icra takibinin başlatıldığı icra hukuk mahkemesine verilecek olan dilekçe ile beş gün içerisinde yapılır. Ancak bu itirazda açıkça hangi icra dairesinin yetkili olduğu yazılmak zorundadır. Aksi takdirde yetki itirazı kabul görmez ve davanın reddine karar verilir. Ayrıca belirttiğimiz üzere bu yetki itirazı icra dairesine değil ilgili icra hukuk mahkemesine yapılır.

İcra hukuk mahkemesine yetkinin yanında esasa yani borcun olmadığına veya senet üzerindeki imzanın kendisine ait olmadığı gerekçeleri ile de itiraz edilebilir. Ancak yetkinin yanında esasa ilişkin bir itiraz olmadığı takdirde başkaca itirazlar ileri sürülemez.

İcra hukuk mahkemesi hem yetki hem esastan itiraz olması halinde öncelikle yetki itirazını değerlendirir. Eğer gerçekten yetkisiz bir yerde icra takibinin başlatıldığına karar verilmesi halinde alacaklı taraf süresi içerisinde icra dosyasının yetkili icra dairesine göndermesi gerekir. Süresi içerisinde icra dosyasının yetkili icra dosyasına gönderilmesi talebinde bulunulmaması halinde takip yapılmamış sayılır ve alacaklı bundan sonra yeniden takip yapmak isterse harç ödemekle zorunda kalır.

Bunun yanı sıra icra hukuk mahkemesi hem yetki hem esastan itiraz olması yetki itirazının reddine karar vermesi halinde bu defa esastan yani borcun olup olmadığı veya senet metni üzerindeki imzanın borçlu tarafından imzalanıp imzalanmadığını inceleyip karar bağlar. Bu işlemler sırasında icra takibinin durdurulması yönünde bir ara karar kurulması, alacağın likit olması ve esasa ilişkin itirazların kabul görmemesi halinde borçlu taraf, alacaklı tarafın talebi halinde asgari %20 icra inkar tazminatına mahkum edilerek icra takibi kaldığı yerden devam eder.

Bu internet sitesinde yer alan bilgilerden ziyaretçilerin gerçekleştirecekleri işlem ve eylemlerden sorumluluk kabul edilmez. Tüm hakları saklıdır.